”Saldus – Skrunda”

Foto izstāde vienos Saldu un Skrundu

2011. gada sākumā fotoizstādi „Saldus – Skrunda” varēs apskatīt divās pilsētās – no 14. janvāra līdz 4. februārim Skrundas kultūras namā, bet no 11. februāra Saldus pilsētas bibliotēkā.

Skrundas un Saldus pilsētas centrs tiek strauji apbūvēts un novada ainavas, kuras sastāda lielu daļu no kultūrmantojuma, laika gaitā izmainās. Lai saglabātu šīs ainavas nākamajām paaudzēm, „Saldus fotokluba – ES DARU” biedri projekta ietvaros tās iemūžinās fotogrāfijās. Ar foto izstādes „Saldus – Skrunda” palīdzību ceram uzlabot pilsētu savstarpējo sadarbību un veicināt kā Saldus pilsētas, tā arī Skrundas atpazīstamību citos novados.

Ar projekta palīdzību vēlamies sniegt savu – fotogrāfu skatījumu uz ikdienišķām lietām pilsētu ainavās, kas ikdienas steigā mums paliek nepamanītas un gadu laikā mainās. Tāpat vēlamies aicināt foto entuziastus piedalīties jaundibinātās biedrības ”Saldus fotoklubs – ES DARU” aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja Klāvs Vasiļevskis, ”Saldus fotokluba – Es Daru” biedrs.
Saziņai:  fotoklubs.esdaru@gmail.com