”Neatkarības diena” J.Rozentāla vēstures un mākslas muzejā

Foto izstāde ”Neatkarības diena”

Advertisements