Konkurss „ Saldais Džudo caur fotoobjektīvu”

3.Starptautiskais Džudo turnīrs
SALDAIS DŽUDO 2012
Saldū 2012.gada 28.-29. Aprīlī

Fotokonkursa
Saldais Džudo caur fotoobjektīvu”
NOLIKUMS 

Konkursa mērķis un uzdevumi:
1.Popularizēt Džudo sacensību atspoguļošanu fotogrāfijās
2.Izveidot SALDAIS DŽUDO 2012 foto izstādi, kura tiks izstādīta 2013. gada turnīrā.

Kas drīkst piedalīties:
Konkurss ir atvērts visiem fotogrāfiem.

Konkursa norises vieta un laiks:
Konkurss notiek džudo sacensību laikā 28. un 29.aprīlī, Saldū Jelgavas ielā 6, Jaunajā sporta kompleksā. Sacensību sākums plkst. 10.30

Fotogrāfiju skaits un veids:
Viens fotokonkursa dalībnieks var iesūtīt 1 līdz 5 fotogrāfijām.
Fotogrāfijas minimālais lielum 2 Mb. Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltas.
Konkursam iesniegtās fotogrāfijas drīkst minimāli apstrādāt datorprogrammās. Fotokonkursa žūrija patur tiesības izslēgt no dalības konkursā ikvienu fotogrāfiju, kas pēc organizatoru un žūrijas vērtējuma datorprogrammās ir pārāk apstrādātas un tādējādi rodas šaubas par to autentiskumu.

Fotogrāfiju iesūtīšana un termiņi:
Fotogrāfijas jāsūta uz e-pastu: judo-saldus@inbox.lv līdz 5.maijam (sestdienai) norādot vardu, uzvārdu. 

Vērtēšanas kritēriji:
• Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte;
• Tehniska izpildījuma kvalitāte;
• Fotogrāfa individuālais redzējums.

Konkursa uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
Konkursa darbus vērtēs kompetenta žūrija.
Konkursa uzvarētājs tiks paziņots līdz 31.maijam
Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas ar naudas balvām.
1.vieta 50 Ls
2.vieta 30 Ls
3.vieta 20 Ls

Papildus noteikumi:
Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju īpašumā un, var tikt izmantoti Biedrības Džudo kluba LIDO-SALDUS vajadzībām.

Konkursa organizētāju kontakti:
Arnita Ancēna tel.29659167
e-pasts: judo-saldus@inbox.lv